Norsk Landbruksrådgivning SørØst vil i vintersesongen 2012/2013 arrangere kurs om næringsutvikling på gården (NUG).

Kurset starter opp før jul, og avsluttes påske 2013.

NUG tar deg fra idé til gjennomføring, fra utarbeidelse av forretningsplan som omfatter markedsvurderinger, etableringsøkonomi, finansiering og prosjektorganisering til ferdig prosjektsøknad. Alle ledd kvalitetssikres gjennom kurset.

For bønder som ønsker endring i driften, for eksempel:

- Utvide eksisterende produksjon

- Endre eksisterende produksjon (f.eks omlegging til økologisk, samdrift)

- Nye samarbeidsformer og foretaksorganisering.

- Ny næringsvirksomhet, f.eks utmarksnæring, gårdsbarnehage, hesteopdrett, gårdsbutikk, besøksgård eller energiproduksjon.

Egenandelen er på 8.000,- pr deltaker. Kurset vil bestå av maks 15 deltakere.

Påmelding innen 15.september til Inga Holt på telefon 48 16 30 73 eller inga.holt@lr.no