Hvem er så Trude Hegle - helt kort

Trude har brukt Koronatiden til å feire sine første 50 år, i tillegg til å være styremedlem i Østfold Bondelag, fjørfeveterinær med egen praksis, bonde, hundeoppdretter, styremedlem i Norsk Fjørfelag, leder av valgkomiteen i Rakkestad og Degernes Bondelag for å nevne noe.

- Du må jo bli veterinær sa alle når jeg var lita, derfor skulle jeg jo ikke det, ler Trude. - Valget falt derfor på Handel og kontor og jobb på Riksteateret før jeg skjønte at det var agronom ved Vinterlandbruksskolen, avløsererfaring og veterinærutdanning som skulle være veien jeg ønsket å gå. Deretter fulgte 10 år som seniorinspektør i Mattilsynet (storfe og fjørfe), før jeg i forbindelse med "tilsyn" fant både mann og gård i Rakkestad som fristet. Jeg valgte da å gå over til egen praksis i Østfold og deler av Akershus med hovedvekt på fjørfe.

Her på gården består drifta av melkeproduksjon (800 tonn) og løsdrift med melkegrav (og ikke robot) fra 2008. Vi har ammekuproduksjon (blanding innenfor Charolais og Limousin) på 20 - 30 dyr, kjøper inn oksekalver til oppfôring og oppdrett av kviger for videresalg til melkeproduksjon (hovedsakelig av rasen Holstein). Vi driver også med kylling, og produserer ca 140 000 i året. Det er noe færre enn vi har plass til fordi vi via Nortura leverer til Kyllinggården som er MENY sitt kyllingprodukt (som har krav til maks 30 kg på kvadraten).

- Og for kyllingen er jeg sjefen, understreker Trude med et smil. For å få dette til å gå i hop har vi 2 heltidsansatte. Det gjør at jeg også kan prioritere tid til min, for mange ukjente, lidenskap nemlig hundeoppdrett under kennel navnet Game Keeper.

- Jeg har alltid vært fasinert av avl, og spesielt det å hele tiden utvikle noe til det bedre i neste generasjon enten det er bruksegenskaper eller eksteriør. Jeg holdt på med Bullmastiff i mange år, fikk gode resultater og solgte verden over, men kom til et punkt hvor jeg følte at nå greide jeg ikke å oppnå bedre resultater og ønsket å gjøre noe nytt. Da valgte jeg rasene Basset Fauve de Bretagne og Basset Bleu de Gascogne og synes det er spennende og utfordrende å se om jeg kan lykkes også innenfor disse rasene. Disse har blitt vår felles lidenskap; Elling trener de for jakt på rådyr og jeg tar ansvar for avl og utstilling :)

- Jeg er nok også kjent for å være engasjert i styr og stell, og er nok litt arvelig belastet der. Fra jeg startet som leder i "skolepatruljen" via russestyret, studieforeninger fram til i dag hvor jeg har valgt å bruke mye tid i organisasjoner i landbruket.

Ja apropos det: Hvorfor vil du være styremedlem i Østfold Bondelag?

- Jeg ønsker å påvirke, og ikke minst komme litt tett på de som påvirker både i våre organisasjoner og politikere. Samtidig er jeg opptatt av kontakten med bøndene på grasrota. Det å være en informasjonskanal og mellomledd mellom bønder og ledelsen gir meg inspirasjon. Ikke minst er det viktig å hente informasjon fra grasrota, og på den måten skape en dialog som går begge veier. Og jeg lærer jo så utrolig mye i vervet, og mye er ting som jeg ønsker å videreformidle til andre. Ett eksempel på dette er når jeg nå har vært i valgkomiteen i Rakkestad og Degernes Bondelag, og gjennom det vært med på å bygge et lag hvor viktige produksjoner og interesser skal være representert. Jeg er bevisst på at jeg er valgt som en representant for noen som jeg skal "snakke opp" interessene og formidle synspunktene for. Det er noe av det som gjør vervet og oppdraget spesielt interessant for meg.

Hvilke saker har du spesielt ansvar for i styret - og hva tenner gnisten i deg?

- For det første vil jeg nevne fjørfe. Jeg kjenner på ansvaret for å være en talsperson for denne produksjonen. Vi er ikke så mange produsenter, men står jo for en svært viktig del av den totale verdiskapingen fra landbruket. Jeg er også glad for nettopp å ha fått ansvar for styrets arbeid klima, og første utfordring og mulighet blir innfasing og opplæring i bruk av klimakalkulatoren.

Ett av områdene jeg brenner aller mest for er det vi ofte omtaler som HMS, og som for meg handler om alt fra dyrevelferd, bondens psykiske helse, et Mattilsyn som fungerer på sitt beste i møte med produsentene og ikke minst det å få ned det antall ulykker i landbruket.

Min kjepphest - møte bønder i krise med å prøve å forstå

- Min kjepphest er uten tvil det at vi som rådgivere og kollegaer i landbruket ser og fanger opp signaler om bønders psykiske helse.  Når jeg jobbet i Mattilsynet så jeg hvor tett kobling det er mellom bondens og dyras helse og velferd. Alle dyretragediene jeg har vært borti har skjedd fordi bonden har hatt psykiske problemer. Ikke nødvendigvis som følge av psykisk sykdom, men andre belastende ting som økonomi, familieforhold o.l.

Greier vi å "passe på" bøndene unngår vi dyretragediene

I min tidligere jobb som inspektør har jeg møtt bønder som fordi jeg har sett dem og tatt praten har åpnet seg slik at vi har kommet til bunns i problematikken, Og de opplevde nok at selv om jeg var på jobb for Mattilsynet møtte jeg dem med forståelse for at man kan havne i en tøff situasjon.  Kanskje er det min oppvekst med en bror med Downs syndrom som har lært meg å se, og sette meg inn i ulike menneskers situasjon og behov, sier Trude ydmykt. Og jeg er helt klar på at landbruket trenger et godt og velfungerende Mattilsyn med kompetente inspektører.

Når ble du sist skikkelig glad på landbrukets vegne?

Også jeg, som mange andre, kjenner på at tiden med korona har vært krevende, men også medført at mange har fått et annet syn og fokus på selvforsyning og norsk matproduksjon.

Jeg opplever at vi som bønder faktisk har blitt heiet på, og det gir oss selvtillit til å stå på videre

Hva tror du er det beste trikset for å rekruttere til landbruket?

- Jeg tror faktisk at det at velferdsordningene er bra er det aller viktigste. Det handler om å ha råd til et godt familieliv med ferie og fritid i tillegg til det å være bonde. Så må jo lønningene være slik at man kan leve av det rett og slett.

Videre tenker jeg jo også at status er viktig. Få vil trives i en næring som framstilles som klimaverstinger. Vi må bli flinkere til å vise alt det vi gjør som er riktig og viktig!

Hva drømmer du om at noen skal spørre deg om?

Mange tenker kanskje at det vil være: Vil du bli statsminister for en dag?, men nei det drømmer jeg ikke om. Men for eksempel kan du spørre om hvor jeg er neste år på denne tiden. - For da håper jeg virkelig at jeg kan svare at jeg er ved Gardasjøen og slapper av, ler Trude.

Men for å være litt alvorlig avslutningsvis er min drøm og ønske å få lov til å gjøre en forskjell.

Det er ikke viktig for meg med verken å være statsminister eller toppsjef, men å finne rollen hvor jeg kan bruke det jeg kan til å gjøre en forskjell for andre