Når vi leser hva den nye regjeringserklæringa sier om landbruket er det lite satsing, men desto flere omkamper med Stortinget.

-          Samla sett er regjeringserklæringa veldig lite offensiv på vegne av ei næring som bidrar til trygg mat, kulturlandskap, sysselsetting og bosetting over hele landet. Vi hadde forventa ei aktiv innstilling til hva næringa faktisk bidrar med i dag, og kan bidra med i framtida. Det virker som de tre partiene ikke har fått med seg at dette er ei hovednæring i distrikts-Norge, og at matindustrien er Norges største fastlandsindustri, sier Svend Arild Uvaag.

-          I erklæringa heter det også at landbrukspolitikken til regjeringa skal bygge på hva flertallet med de fire ikke-sosialistiske partiene stod bak i behandlingen av jordbruksmeldinga i våres. I behandlingen av meldinga skilte tvert imot disse fire partiene lag i mange, store saker. Det virker som regjeringa helt overser flertallet i Stortinget, sier Uvaag. 

Vil liberalisere konsesjonsloven igjen

Regjeringa vil liberalisere konsesjonsloven, avvikle konsesjons- og boplikten på skogeiendommer, nedsette et lovutvalg for å samle alle lover som angår landbruk og ha en utredning for å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten.

-          Det er særlig utfordrende at regjeringa tar omkamper på endringer av lovverket som gjør at mange kan eie jord og skog i Norge, og som sikrer at jorda brukes til nettopp matproduksjon, påpeker Uvaag. – Veien til videre utvikling av næringa er ikke å legge til rette for at færre skal eie på bekostning av de mange. Det blir det ikke mer matproduksjon av, sier Uvaag.