Det var et tydelig stolt lokallag som mottok pris for årets lokallag.

– Det er en stor ære, sa lokallagets leder Per Ludvig Spydevold.

Begrunnelsen for tidelingen er i sin helhet:

Sarpsborg Bondelag tildeles prisen Årets Lokallag 2011 fordi laget har jobbet godt på følgende områder:
 
 Jordvern
 Lokale og regionale høringer
 Medlemsverving
 Ulike medlemstilbud
 Lokal påvirkning

Sarpsborg Bondelag er Østfold Bondelags største lokallag. For noen år tilbake gjennomgikk de en sammenslåingsprosess og gikk fra tre til ett lokallag. Hele prosessen var godt forankret i medlemsmassen og fokuset de har hatt på at alle skal tas vare på, viser styrke, samhold og god organisasjonskultur. Sarpsborg Bondelag er også flinke til å sette dagsorden i media. Dette har de vist gjennom flere oppslag, bl.a. i forbindelse med kampen om å bevare dyrka mark. Vi gratulerer Sarpsborg Bondelag som vinner at Årets Lokallag prisen for 2011 i Østfold Bondelag!
I tillegg til heder og ære består prisen av 5000,- og bordflagg. Leder av Sarpsborg Bondelag Per Ludvig Spydevold vil bli ropt opp til scenen for å motta prisen på vegne av lokallaget.