Nyttige kurstilbud for bønder

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Høsten og vinteren er ofte tiden for å oppdatere kunnskap. Gjennom lovverk og KSL stilles det noen kompetansekrav til bønder og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr aktuelle kurs over hele sitt område. NLR ønsker medlemmer og andre velkommen på kurs! Det er spesielt gode priser for medlemmene i NLR Øst. Les om kursene og finn et i nærheten av deg.

Autorisasjonskurs gnagere

Personer som eier og/eller leier en landbruks eiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler for å bekjempe mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom,
Veksthus anses å inngå her. Gnagermidler kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker.
Krav om autorisasjonsbevis for plantevern kommer i tillegg.

Les mer om kurset og hvor de arrangeres her 

Kurs i varme arbeider

De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider for bønder på egen gård.

Kurset inneholder praktisk slukkeøvelse. Sertifikatet er gyldig i 5 år. 

Les mer om kurset og hvor de arrangeres her

Kurs i praktisk HMS

HMS-kurset oppfyller kravene myndighetene og KSL har satt for  HMS-opplæring. Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Les mer om kurset og hvor de arrangeres her

Autorisasjonskurs plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må brukere inneha et autorisasjonsbevis, et såkalt sprøytesertifikat. Dette utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Beviset har ti års gyldighet.

Les mer om kurset og hvor de arrangeres her

Førstehjelpskurs

Har du nødvendig førstehjelpskunnskap? Kunnskap er ferskvare og repetisjon fører til større trygghet på at man kan begrense skadene og redde noens liv. Tema på kurset blir sikring, varsling, sirkulasjonssvikt, frie luftveier, hjerte- og lungeredning samt praktisk trening.

Les mer om kurset og hvor de arrangeres her

Flere tilbud fra NLR

Enten du allerede er medlem eller vurderer å bli det, er det mange fordeler med et medlemskap i NLR Øst. Blant annet får du: Skriv og nyhetsbrev samt tilgang til passordbeskyttet hjemmeside. Medlemsmøter, kurs og markdager, samt andre produkter og tjenester til medlemspris. Medlemsbesøk ved vekstproblem og rådgiving på telefon. Les mer her 

Partnerskapet for landbruket i Viken er i gang

Onsdag denne uka møttes det regionale partnerskapet for landbruket i Viken for første gang. – Det regionale partnerskapet er en viktig arena for oss i næringa og det er viktig at dette blir ivaretatt på en god måte også i Viken, sier de Sigurd Enger, Håkon Haug Laa og Svend Arild Uvaag – fylkeslederne i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Stormøte korn 2020

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til sitt årlige kornmøte tirsdag 10. mars kl. 18.30 i Askim kulturhus. - Vi er glade for å kunne invitere til politiske og faglige drøftinger rundt kornproduksjon i våre områder. Vi har også i år lykkes med å engasjere innledere som er med på å utforme norsk kornpolitikk i praksis.

Seniorkurs - forberedelse til en ny hverdag

Østfold Bondelag arrangerer kurs torsdag 12. mars kl. 10.00 - 17.00 rettet til bønder som skal overdra gården til neste generasjon, selge den eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Fakta og følelser om rovdyr

Les dette intervjuet med Erling Aas - Eng om hvordan det i dag oppleves å bo, og ha dyr på beiter i områder hvor rovdyra er en del av hverdagen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Best på verving

Hvaler Bondelag ble best på verving i Østfold i fjor, og økte medlemsmassen i laget med hele 33 %!

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs, har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år. NLR Øst tilbyr kurs, sjekk tilbudet her

Dette skjer i Østfold Bondelag

Torsdag
27
februar

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Onsdag
11
mars

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Torsdag
12
mars

Seniorkurs for bønder - forberedelse til en ny tilværelse

Bøndenes Hus i Hærland

Våre samarbeidspartnere