Gjess kan forårsake konflikter i landbruket. Årsaken er at gjess kan spise opp og ødelegge en stor del av avlinga til bønder. I Norge er det først og fremst grågås, kvitkinngås, kortnebbgås og kanadagås som skaper konflikter. Ei enkelt grågås kan for eksempel spise opp til en kilo gress om dagen. I tillegg tråkker gåsa ned avlinga og legger igjen store mengder avføring som kan redusere kvaliteten på fôret.

Les hele veilederen HER.

– Veilederen er viktig for å formidle hvilke tiltak den enkelt gårdbruker kan forebygge beiteskader av gjess. Det er mange ulike tiltak som kan prøves ut, etter skadeproblem, ressurser og geografi. Den forteller også litt om gåsartene vi har, jakttider og muligheter for jakt og eggsanking, sier Ole Kristian Bergerud i Norges Bondelag.

Et godt oppslagsverk

Bergerud sier veilederen kan brukes til flere ting.

– Den kan brukes som en inspirasjonskilde for de som vil lære mer og gås, forvaltning og forebygging av skader. Veilederen er et meget godt oppslagsverk, som er lettlest og godt illustrert. Anbefales til alle som har utfordringer med gås, fortsetter Bergerud.

Og ifølge Finn Erlend Ødegård i Norges Bondelag, er problemet med beiteskader av gjess i Norge stort.

– Mange bønder i Norge har betydelige beiteskader av gjess. Grågås hekker langs hele kysten fra Halden til Kirkenes og det kan oppstå store skader på avlingen mange steder. I tillegg skaper økende bestand av hekkene kvitkinngås i SørNorge beiteskader flere steder. Kvitkinngås og kortnebbgås som hekker på Svalbard utgjør stor skade på gressarealer når de mellomlander i Trøndelag og Vesterålen på vei til hekking. Her har likevel tilskuddsordning under regionalt miljøprogram bidratt til å dempe konflikten, sier Ødegård.

Veilederen viser aktuelle tiltak gårdbrukere kan gjøre for å redusere beiteskader av gjess. Noen tiltak kan iverksettes alene, andre i et samarbeid med flere. Noen forslag er rettet mot kommunalt og regionalt nivå der den enkelte bonde kan være en viktig pådriver. Veilederen er basert på studier hvor ulike tiltak er prøvd ut og praktiske erfaringer.

Veilederen har blitt til som en del av Norges Bondelags gåseprosjekt.