Komiteleder Geir Pollestad sammen med Lise Thorsø Mohr på fôrbrettet i løsdriftsfjøset på Thorsø Herregård.

På gårdsbesøk på Thorsø

Næringskomiteen ankom Thorsø i øsende regnvær på ettermiddagen. Lise Thorsø Mohr ønsket velkommen. Deretter fikk komiteen en kort historikk om gården og dens tidligere eiere av Gustav Thorsø Mohr. Videre ble det orientert om driften og næringskomiteens medlemmer fikk følgende budskap vedrørende gårdens størrelse; - Ikke tro at økonomien blir bedre av å være stor! Kostnadsnivået innhenter en hele veien. Se på Danmark hva som skjer der, advarte Gustav Thorsø Mohr. Knut Storberget stilte relevante  spørsmål, og ga uttrykk for forståelse for problemene. Østfold Bondelags styreleder, Martha Mjølnerød, orienterte om situasjonen for Østfoldlandbruket, og hun kom inn på de store utfordringene man blant annet har med jordvern. Før avreise ble det et kort besøk i fjøset med en orientering. Ingunn Foss (H) synes melkeroboten burde ha vært blå… Det skapte en god latter!

Næringskomiteens medlemmer studerer pakking og merking av rotgrønnsaker sammen med styreleder i Grønt Pakkeri Øst, Ole Jørgen Forsetlund (t.v).

Avsluttet med grønt

Etter to dager på reise i fylket avslutta næringskomiteen med et besøk på Grønt Pakkeri Øst (GPØ) i Råde. Komiteen fikk en orientering om bedriften av styreleder Ole Jørgen Forsetlund.  GPØ er en Samvirkebedrift, som blei etablert i 2008, for å pakke poteter og grønnsaker for produsenter i Østfold og Follo. GPØ har i dag 59 andelseiere, og omsatte i 2014 for 40 millioner kroner.