I løpet av uke 7, fra 12. til 18. februar, blir tilskuddene fra jordbruksoppgjøret utbetalt til norske bønder. Hovedtrekkene i avtalen la til rette for inntektsvekst og kostnadsdekning, med en særlig satsing på melkeproduksjon og andre grovfôrproduksjoner.

– Denne utbetalingen er etterlengtet hos mange bønder! Nå kommer det vi forhandlet fram i 2023 inn på konto. Samtidig ser vi at kostnadene har fortsatt å øke, jobben med å løfte bondens inntekt er langt fra over.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Endringer fra fjorårets utbetaling

Dette er utbetalinger til bøndene i form av driftstilskudd på melk og kjøtt, husdyrtilskudd, beitetilskudd, AK-tilskudd og avløsertilskudd. Midler fra Regionalt miljøprogram kommer senere i måneden.

Tilskuddene gis ut basert på kostnadsveksten så ut til å bli i mai i fjor. Siden den tid har kostnadene fortsatt å stige for mange innsatsfaktorer, og bønder som har mye gjeld merker særlig økte rentekostnader.

Den økonomiske situasjonen er krevende for svært mange bønder, og situasjonen er ekstra ille for melkebrukene. Et gjennomsnittlig melkebruk, med beskjeden gjeld, hadde om lag 260.000 mindre å rutte med i 2023 enn året før. For de med nye fjøs og høyere gjeld er situasjonen langt mer dramatisk. Med den kostnadsveksten og utviklingen vi har sett gjennom 2023 er det tydelig at det nå haster å få på plass et nytt tallgrunnlag før jordbruksforhandlingene 2024.

 

Noen av endringene fra fjorårets utbetaling er:

  • Husdyrtilskudda er økt med 650 millioner kr
  • Driftstilskudd for melk og storfekjøtt er økt med 313 millioner kr.
  • Arealtilskudda har økt med 207 millioner kroner.
  • Beitetilskuddene er økt med 537, 5 millioner kroner.
  • Overføringer til avløsning ved ferie og fritid økes med 220 millioner kroner ved at satsene øker med 5 prosent og maksimalt tilskudd heves med 30 000 kroner per foretak.

 

De samlede utbetalingene er nå over 17 milliarder kroner. RMP-midlene utgjør nå over 1 milliard kroner og kommer til utbetaling senere.