- Vi er opptatt av, og avhengige av å ha en god dialog med politikerne våre. Det at benken møter Bondelaget har etterhvert blitt en tradisjon, som jeg oppfatter at alle ser frem til, sier Bjørn Gimming, fylkesleder i Østfold Bondelag.

I år legges møtet til mølla i Moss, Lantmännen Cerealia, der vil Bent Solbakken fortelle om bedriften og de utfordringene de møter. Både næringsmiddelindustriens avhengighet av råvareprodusentene, men også utfordringene opp mot dagligvarekjedene vil han komme innom.

Østfold Bondelag vil først og fremst fokusere på landbruksmeldinga opp mot næringskomiteens behandling.

Vi ser frem mot en nyttig ettermiddag for begge parter, med gode diskusjoner, og kanskje rekker vi en porsjon havregrøt også? sier organisasjonssjef Nina Glomsrud Saxrud i Østfold Bondelag.