Møtet avholdes på Carlberg gård (Carlbergveien 100, Moss) mandag 25 juni fra kl 18.00.
 

  • Oppmøte og enkel matservering fra 18.00-18.30
  • Norsvin ved Gustav Grøholt; Hva tenker Norsvin om mulighetene til å balansere markedet og hvordan ser det ut nå?
  • Bondelaget ved Lars Petter Bartnes; Hva betyr protokollen i jordbruksoppgjøret i forhold til konsesjon og engangspurker, og hva gjør Bondelaget?
  • Kl 19.45 Kaffe og servering av noe søtt
  • Kl. 20.00 Debatt og spørsmål

Hva betyr jordbruksoppgjørets prosess for markedsbalansen og konsesjonsloven?

Hva må til for å få markedet i balanse før eksporten blir borte fra 2021?

Det trengs innspill til Direktoratets utredning som skal være klar til 1 September 2018!

 

Velkommen skal alle være!