Tirsdag brøyt bøndene jordbruksforhandlingene. Torsdag klistret lokale tillitsvalgte i hele Østfold over 14 000 grønne klistremerker på norskproduserte matvarer i dagligvarebutikkene, for å fortelle forbrukeren at du får mer på kjøpet av å kjøpe norsk mat.

- Ved å velge norsk mat når du handler, får du mer på kjøpet. Med regjeringas politikk kan vi miste mangfoldet av gårder over hele landet og det vil bli mindre mat på norske ressurser, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Når du kjøper norsk mat veit du at dyra har god helse, og at maten er trygg. Det er bønder i hele landet, og ved å kjøpe mat produsert av oss bidrar du også til levende bygder og åpne landskap. Landbruket er grunnlaget for 90 000 arbeidsplasser, på gårdene og i foredlingsindustrien. Dette er den største industrien på det norske fastlandet. For Østfold sin del bidrar fylkets 2 000 bønder til 3 100 arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien, og den totale ringvirkningen er anslått til å gi hele 7 500 arbeidsplasser.

 

Ingen satsing på landbruket

- Regjeringa vil ikke satse på landbruket. Dette oppgjøret handler om hvordan vi skal produsere mat i framtida. Vi kan ikke ta ansvar for den retningen regjeringa ønsker å føre norsk jordbruk, og som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Uvaag.

- Vi vil ha et løft for landbruket fordi vi trenger både små og store gårder for å produsere mer mat i både Østfold og landet for øvrig. Da må det lønne seg å bruke matjorda der den ligger, understreker han.

 

Se flere bilder på Facebook-sida til Østfold Bondelag.