Rett før jul ble alle lokallagene i Norges Bondelag invitert til å komme med inspill til et høringssvar på meldinga. I morgen skal Fylkesstyret i Østfold klargjøre svaret fra Østfold Bondelag.

Meldinga gir oss en unik mulighet til å sette landbruks på dagsorden, så det er viktig at vi kommer med gode innspill gjennom vår tilbakemelding, understreker organisasjonssjef Nina Glomsrud Saxrud. – Det er i hvert fall muligheter for å få saker og gode formuleringer lagt til.

I tillegg skal styret forberede til det nært forestående årsmøtet, blant annet ved å godkjenne årsmelding for 2011 og legge endelig arbeidsplan for 2012.