Veien ut av koronakrisa må brolegges med grønn innovasjon.

Derfor setter vi tema på agendaen når vi inviterer til live-sending fra taket på Landbrukets Hus den 8. oktoner fra kl 11.30 til 12.30.

En storstilt satsing på utvikling av ny, grønn landbruksteknologi vil styrke konkurransekrafta til norsk mat og landbruk, bidra til reduserte klimagassutslipp og skape grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge. Arbeiderpartiet og Miljøstiftelsen ZERO er på plass. Det samme er Geno, SAGA Robotics og Norsk Landbruksrådgiving for å fortelle om sine klimasatsinger. 

Se hele sendingen på Facebook!