Korona og tilgang på arbeidskraft; telefonmøte grøntprodusenter

Av Heidi Kirkeby,
 • Tips en venn om denne siden

Torsdag 2. april kl 13.00 - 15.00 inviteres våre medlemmer som er grøntprodusenter til et telefon-/skypemøte om spørsmål rundt korona og arbeidskraft

Restriksjonene som følger av koronasituasjonen rammer mange produsenter innenfor potet, grønnsaker, frukt og bær. Vi har fått mange henvendelser fra bønder som nå lurer på hvordan de skal forholde seg i produksjoner som krever mye arbeidskraft i år. Norges Bondelag jobber sammen med grøntnæringa for øvrig for å finne best mulig løsninger og sikkerhetsordninger slik at det også i år skal kunne produseres tilstrekkelig med potet, frukt, grønnsaker og bær i Østfold og Akershus.

Torsdag 2. april kl 13.00 - 15.00 inviteres våre medlemmer som er grøntprodusenter til et telefon-/skypemøte om spørsmål rundt korona og arbeidskraft

Tema:

 • Informasjon fra Norges Bondelag, Akershus og Østfold Bondelag om hva som har blitt gjort, og gjøres rundt en svært utfordrende situasjon for dere grøntprodusenter. Til å innlede har vi med oss
  • Fylkesleder Sigurd Enger (Akershus) og Svend Arild Uvaag (Østfold) i tillegg til representanter i felles grøntutvalg i Østfold og Akershus.
  • Tor Johannes Rogneby, leder i grøntutvalget i Norges Bondelag og deltaker i nasjonal arbeidsgruppe som bl.a kartlegger omfanget av og behovet for sesongarbeidere samt behov for arbeidskraft med spesialkompetanse og tar opp spørsmål som må avklares med myndighetene
  • Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag og leder for beredskapsarbeidet på dette området
  • Advokat Jan Bangen fra Regnskap og juridisk service hos Norges Bondelag. Det er de som nå svarer på konkrete spørsmål fra våre medlemmer knyttet til arbeidskraft.
 • Mulighet for å komme med innspill og synspunkter

Alle som melder seg på får link for å koble seg opp via telefon eller Skype. Her skal vi sørge for å gi dere hjelp og veiledning slik at alle får koblet seg på. Det vil også bli mulighet for å teste oppkobling torsdag formiddag. 

Påmelding her via Questback.

Påmelding innen onsdag kl.14.00 slik at vi får ordnet det tekniske på torsdag formiddag.

Dette telefon/skype-møtet er forbeholdt grøntprodusenter som er medlemmer i Østfold Bondelag og Akershus Bondelag.

Ikke medlem i Bondelaget? Meld deg inn her eller ring Akershus Bondelag på telefon 63 90 44 40 eller Østfold Bondelag på telefon 69 89 81 50

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

Hele næringa står samlet bak denne planen som viser hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra 2021-2030. – Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Gjenvalgt i Østfold Bondelag

Fornyet tillit til fylkesleder Svend Arild Uvaag på årsmøte i Østfold Bondelag 2020. Nærmere 60 deltakere var samlet ved telefonen når Østfold Bondelags årsmøteleder Tove Borud satte møtet – som i år ble gjennomført digitalt. – Vi står i en krevende situasjon nå, og jeg er glad for å ha med meg et sterkt styre i å løse oppgaven, sa en nyvalgt leder.

Kornøkonomien må styrkes!

Dette krever Østfold Bondelag i sitt høringsinnspill til årets jordbruksforhandlinger, som fylkeslaget sendte til Norges Bondelag 13. mars.

Årsmøte 2020 gjennomføres digitalt

Bondelaget tar samfunnsansvar og avlyser alle fysiske arrangementer med mer enn 20 personer. Dette betyr at årsmøtet avlyses i sin opprinnelige fysiske form, men at vi vil gjennomføre det digitalt (på telefon eller Skype). I utgangspunktet vil du kunne sitte hjemme og delta på telefon.

Kontoret stengt for besøk

Fra og med tirsdag 17. mars er alle ansatte pålagt å jobbe fra hjemmekontor. Videre innebærer dette at både hovedkontoret i Oslo og fylkeskontorene er fysisk stengt for besøkende.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Kjenner du en Askeladd?

Nå er det åpnet for nominasjon til årets Askeladdpris - Bondelaget og Landkreditts pris til unge gründere på bygdene.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
17
juni

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Fredag
20
november

Felles ledermøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Onsdag
09
desember

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Våre samarbeidspartnere