I fire år har Østfold og Akershus bondelag kjørt kornprogram, der bønder får tilbud om kurs, møter, opplæring og inspirasjon for å forbedre kornproduksjonen. Fra nå i høst er det klart for en ny runde. Denne gangen er også Buskerud bondelag med på programmet, og Viken fylkeskommune har bevilget penger til å sette i gang med fire nye år.

Hva er nytt?

Kornprogrammet har hittil konsentrert seg om mer og mindre ferske korndyrkere. Nytt i kommende runde er at vi vil differensiere tilbudet mer, slik at flere kan få nytte av det.

Ikke sånn å forstå at programmet blir helt nytt. Den årlige kornskolen skal videreføres og videreutvikles, og det er meningen å tilby undervisning på flere nivå.

Prosjektgruppa for kornprogrammet hadde første møte i midten av august, og fikk på bordet en rekke innspill til hva som kunne være aktuelle nyvinninger de neste årene. Flere av innspillene handlet om korn og klima, og det ble uttrykt behov og ønske om forsøksfelt for å lære om hvordan ulike klimatiltak påvirker avlinga. Rådgiverne ved Norsk Landbruksrådgivning er i gang med å oppdrive mulige forsøksfelt for å se på effekten av fangvekster ved ulik såtid og -metode.

Hva skjer nå?

Kornskolen setter i gang for høsten, og plassene blir utlyst om kort tid. Smitteverntiltak kompliserer den praktiske gjennomføringa, og det er foreløpig uklart om det blir digital kornskole, eller om det går an å gjennomføre fysisk undervisning. Men undervisning skal det bli. I tillegg vil det bli tilbudt frittstående webinar og nettforedrag.

Dessuten skal skolen fylles på med nytt innhold gjennom de fire åra programmet skal gjennomføres.

Hva som kommer på plakaten nå og seinere, vil vi informere gjennom via Akershus, Østfold og Buskerud bondelag, gjennom Kornprogrammets egne prosjektsider og gjennom direkte henvendelse til potensielle deltakere. Følg med!

Prosjektgruppa består av medlemmer fra de tre fylkene som er involvert. Sekretariatet for kornprogrammet ligger hos Akershus bondelag, der rådgiver Simen Solbakken er prosjektleder.

I prosjektgruppa finner vi: Jens Thori Kogstad (leder Akershus bondelag), Torbjørg Kylland (leder av felles kornutvalg for Akershus og Østfold), Øyvind Kjølberg, Svein-Arild Uvaag (leder Østfold bondelag), Ole Kristian Bergerud (nestleder Østfold bondelag), Ole Kristian Solberg (leder Skiptvet bondelag), Håkon Haug Laa (leder Buskerud bondelag), Nina Basberg, Ole Hans Unelsrød (styremedlem Buskerud bondelag, medlem i kornutvalget i Norges Bondelag), Bernt Gran.