Sakens kjerne
Regjeringa la i dag fram Stortingsmelding 11 (2023-2024) som omhandler
"strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket"

Det er Bergerud sin første reaksjon på landbruksministerens plan for utjamning av bondeinntekt og økt sjølforsyning som kom i dag. Leder i Østfold Bondelag har ventet lenge, faktisk flere år, i spenning på at regjeringa skulle komme med forslag til:

  • hvordan vi i Norge skal klare å produsere 50 prosent av maten vår selv
  • hvordan bondens inntekt skal trappes opp til et nivå som andre lønnsmottagere
  • hvordan bondeinntekta skal måles

Bondens inntekt og sjølforsyning henger sammen

Når regjeringa nå legger fram opptrappingsplanen for inntektene i landbruket som en del av planen for økt selvforsyning, viser det at de ser hvor viktig bondens inntekt er for å øke selvforsyninga, sier Bergerud.  

– Men, det er ikke slik at selvforsyninga øker av seg selv ved at denne Stortingsmeldinga blir lagt fram. En viktig forutsetning for økt selvforsyningsgrad er å øke inntekta til bonden. Stortinget må lande denne saken kjapt, slik at vi får et nytt tallgrunnlag allerede til vårens jordbruksforhandlinger, sier Bergerud.

For å være trygg på at vi har god matsikkerhet og matproduksjon over hele landet, trenger bonden ei inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet, sier fylkeslederen.

Vil jobbe for bedre resultat

– Nå skal vi jobbe for forbedringer i Stortinget. Hva dette faktisk betyr for inntektsopptrappingen, vil vi se i jordbruksoppgjøret, sier Bergerud. 

Nå ligger ansvaret for videre behandling i Stortinget, også ansvaret for om et nytt tallgrunnlag skal brukes allerede i jordbruksforhandlingene denne våren. 

Her kan du lese hva Bondelaget tidligere har uttalt om inntekt og inntekstmåling i jordbruket; det såkalte Gryttenutvalgets rapport «Inntektsmåling i jordbruket» (NOU 2022:14)