- Årets jordbruksforhandlinger foregår med et alvorlig bakteppe. Kostnadsveksten er uten sidestykke, og et kraftig inntektsløft for alle bønder er nødvendig for å sikre beredskap og matproduksjon i år og framover, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Inntektsnivået i landbruket er urovekkende lavt. Det er stor avstand mellom statens tilbud og jordbrukets krav om inntektsløft.

Frist er 16.mai

Jordbrukets forhandlingsutvalg består av representanter fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  Forhandlingene skal være avsluttet senest mandag 16. mai.