I dag møter Østfold Bondelag både Norsvin, Tyr, Produsentlagene og Norsvin for å nevne noen.

- Disse møtene er veldig viktige for oss , da får vi en god temperaturføling på de ulike næringene, sier nestleder Martha Mjølnerød.

- Vi har en god dialog med de ulike produsentlagene, og dette møtet er starten på styrets arbeid med Østfold Bondelags innspill til jordbruksforhandlingen, sier fylkesleder Bjørn Gimming.

Østfold Bondelag har frist til 9. mars for å gi sitt fylkesinnspill til Norges Bondelag.

 

Framdriftsplan for Jordbruksforhandlingene 2012

Fredag 9. mars:                                  Frist for fylkeslag og faste utvalgene med uttalelser.

Tirsdag 20. mars:                               Styremøte i Norges Bondelag

Onsdag 21-Torsdag 22. mars:          Representantskapet i Norges Bondelag. Fullmakter/marsjordre gis til forhandlingsutvalget

26. – 30. mars                                     Aksjonsuke. Torsdag 29. mars aksjon utenfor Stortingert

Tirsdag 17. april:                                Styremøte i Norges Bondelag om Jordbruksforhandlingene

Mandag 23. april                                NB og NBS utveksler kravdokumenter

Torsdag 26.april                                 Jordbrukets krav overleveres Staten

Torsdag 3. mai                                   Statens tilbud

Onsdag 16. mai                                 Jordbruksforhandlingene avsluttes