Den tidligere styrelederen i Felleskjøpet Agri, er i dag engasjert i Dyrsku'n og sitter som styreleder i Gjensidigestiftelsen.

Styret i Østfold Bondelag har vektlagt følgende i sin begrunnelse for tildelingen:

  • Einar Enger er en tydelig talsmann for den norske landbruksmodellen, der produksjonsfordeling og arealutnyttelse i hele landet er svært sentralt. Han må sies å være en varm forkjemper for landbruk i hele landet.
  • Enger er kjent for å framsnakke kornøkonomi og kornets betydning i verdikjeden.
  • Fra perioden som styreleder i Felleskjøpet Agri, kjenner vi Einar Enger som en forkjemper for matsikkerhet. I 2014 kjøpte Felleskjøpet Agri Stavanger Havnesilo. Stavanger Havnesilo er Nord-Europas største beredskapslager av matkorn, med en kapasitet til å lagre 195 000 tonn korn. Dette tilsvarer et halvt års forbruk av matkorn i Norge.
  • Einar Enger er dyktig til å legge fram budskapet på en enkel og forståelig måte - folk lytter når han snakker.

Østfold Bondelag ønsker med denne prisen å vise sin takknemlighet til Einar Enger for hans innsats gjennom mange år til beste for landbruket.