Sted/dato
Felleskjøpets anlegg:

Spydeberg: 1. juni
Askim: 2. juni
Mysen: 7. juni
Rakkestad: 10. juni v/ Rakkestad Sogneselskap
Halden: 14. juni
Sarpsborg: 15. juni
Rygge 16. juni

Merk! Kun i butikkens åpningstid

– Vi vet gårdbrukeren har gjort unna våronna, og har et betydelig antall storsekker liggende. Det kan være sekker som har inneholdt gjødsel, såkorn, såfrø eller kraftfôr. Vi tar det imot kostnadsfritt, sier prosjektkonsulent Hans Kristian Hagen i Felleskjøpet Agri.

Enkelt å levere

Innsamlingene skjer ved Felleskjøpets ulike avdelinger i distriktet. – Vi stiller med plastpresse slik at bønder kan levere storsekkene på følgende Felleskjøpets anlegg/dager:

 • Spydeberg: 1. juni
 • Askim: 2. juni
 • Mysen: 7. juni
 • Rakkestad: 10. juni v/ Rakkestad Sogneselskap
 • Halden: 14. juni
 • Sarpsborg: 15. juni
 • Rygge 16. juni

- Vi er på disse anleggene i åpningstiden på angitt dag - med mannskap, presse og bil.

- Det vi krever er at sekken må være rista rein. Deretter kan en praktisk løsning for eksempel være å legge ni storsekker opp i én sekk, sier Hagen.

Bærekraft i praksis

Samvirket har allerede etablert en ordning for retur av rundballeplast, og så langt har denne ordningen «solgt seg selv» gjennom at fornøyde bønder har tipset andre bønder. Er du interessert kan du lese mer om denne her Gratis innsamling av komprimert rundballeplast i 2021 | Felleskjøpet.no (felleskjopet.no)  

– Å samle inn storsekker er neste steg som vi starter nå med dette pilotprosjektet. Får vi dette til å fungere, står de store, brede rullene av plast for tur. For eksempel plasten bonden bruker til silolegging eller i grønnsakåkeren.

– Vi håper at dette tilbudet oppleves som nyttig for bonden, og ikke minst for miljøet. Å samle inn plast, resirkulere og skape nye produkter er bærekraft satt i praksis, sier Hans Kristian Hagen. Etter at Felleskjøpet har håndtert storsekkene går de til resirkulering. Mottaker av den resirkulerte plasten vil rive den opp, lage granulat og skape grunnlag for ny produksjon. Storsekkene vil til slutt ende som hardplast.

 

I tillegg organiserer Indre Østfold Kommune egen innsamling 8. og 9. juni

– det gjelder kun disse dagene, ikke før og ikke etter, forteller May Holtskog på landbrukskontoret i Indre Østfold Kommune. Våre innsamlingspunkter er på Felleskjøpet Spydeberg, Felleskjøpet Askim, Skjelfoss Korn i Hobøl og Trøgstad Kornsilo og Mølle.

Sortèr i fire grupper:

 • PP-sekk - storsekker – gjødselsekker - såkornsekker
 • Rundballefolie
 • Annen farget eller klar folie
 • Plasthylser/kanner – sorteres hver for seg i storsekk
  • Kanner fra plantevernmidler - må være tomme, tørre og rene og uten kork
  • Oljekanner – må være tomme og med kork
  • Hylser fra rundballeplast

- Plasten må være fri for jord, stein, nett, bindegarn og andre fremmedelementer. Garn/nett kan ikke leveres og skal ikke ligge inni plasten. Armert plast/presenning tas ikke imot. For at vi skal kunne fortsette dette innsamlingstilbudet, er det viktig at plasten sorteres riktig, og at ikke noe annet enn landbruksplast leveres!

Kontaktperson: May Holtskog, Tlf. 940 10 729