Hvert år kommer de harde fakta med de reelle tall og statistikker for Bondelagets utvikling siste året. Alltid spennende lesing for mange fylker, hvordan kommer vi ut sammenlignet med de andre denne gang, mon tro? Jo, i 2011 gikk det ganske så bra for Østfold Bondelag. Her er noen tall:

I alt 204 nye medlemmer har kommet til i løpet av 2011, mens vi har hatt 179 i avgang, med forskjellige utmeldingsårsaker. Totalt har medlemstallet økt fra 4570 per 01.01.11 til 4581 per 31.12.11. Økningen er kanskje ikke så stor, men når man i tillegg får med seg samfunnsutviklingen som sådan, er det veldig bra å unngå nedgang i medlemsmassen år etter år.

Til slutt, Hordaland slo oss klart, Østfold kom på en god andreplass, og Vestfold og Buskerud var de to siste fylkene med plusstegn i margen.