Møtet avholdes 2. mars kl. 18.30 - 21.00, på Teams (Vi vil gjennomføre en test på forhånd slik at alle kan prøve å logge inn og sjekke at lyd og bilde fungerer)

Meld deg på her: https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/8bapipwjko