- Utmerkelsen henger høyt og bør gå til en eller flere som virkelig har gjort seg bemerket i Østfoldlandbruket gjennom flere år. Vi ønsker innspill og tips på kandidater til prisen, vet du om noen som fortjener heder og ære, og rosende omtale - gi oss et hint. Hvis kandidaten (e) finnes, vil prisen deles ut i forbindelse med vårt årsmøte i mars.

Kriterier kan være:

  • Arbeidet over mange år til beste for Østfoldlandbruket
  • Nedlagt en betydelig innsats som har satt spor i Østfoldlandbruket
  • Bidratt til positiv omtale av landbruket i Østfold
  • Arbeidet for å spre budskap og mangfold om landbruket til andre/opinionen

Innspill / tips på kandidat (er) mottas med takk til e-post: ostfold@bondelaget.no  Frist: 31. januar 2012.