Enkel servering, påmelding til ostfold@bondelaget.no i løpet av helga!

Vi ønsker på dette temamøtet å orientere om Samvirkeloven og de endringer som følger av denne. Målgruppen for møte er eiere av Bøndenes Hus.

Agenda:

  • Innledning og bakgrunn for temamøtet
  • Introduksjon til organisering av foretak
  • Samvirkeloven – kort orientering om innholdet
  • Hvordan er Bøndenes Hus organisert i dag? – gjennomgang i plenum
  • Hvordan gå frem for å starte/registrere samvirkeforetak
  • Veien videre, forslag til fremdriftsplan og alternativer for veiledning og rådgivning