Regjeringen vurderer å godkjenne 2 genmodifiserte(GM)-mais og 1 GM-raps i Norge. Disse er genmodifisert til å tåle mye mer og sterkere sprøytemidler. Dette er det hverken vi menneskene eller naturen rundt oss som tjener på , - kun de store firmaene som selger disse pakkeløsningene. (frø og sprøytemidler).
Vi hverken trenger eller ønsker genmodifisert mat i N​orge, men regjeringen er under stort press fra lobbyister, genteknologer og EU. ​Norges genteknologilov har hittil blitt kalt verdens beste. Dette fordi den ikke tillater genmodifisert mat i Norge. Nå kan dette bli forandret for alltid!


10 grunner hvorfor genmodifisert mat og fôr er uønsket:

1. GMO sprøytes med svært giftige sprøytemidler. Og MYE! Det er derfor de er genmodifiser, - for å tåle det sprøytemiddelet som de andre plantene(ugresset) dør av.

2. Vi mister vårt biologiske mangfold - det som vi jo baserer vår eksistens på .

3. Bønder mister kontroll over sin egen avling. Mange bønder lider under gjelden de har til frø-selskaper som Monsanto

4. Vi mister kontrollen over matfatet vårt; når genmodifiserte matvarer puttes inn i mange produkter, blir det vanskeligere og vanskeligere å vite hva man spiser

5. Genmodifiseing av mat er en veldig usikker teknologi med usikre ​helserisikoer.

6. Vi har lite nytte av dagens GMOer - de er ikke bedre enn helt vanlige planter og de løser IKKE verdens sultprobelemer.

7. Genmodifiserte planter sprer seg , akkurat som andre planter, der det passer dem. Slik sett har vi ingen kontroll over vårt biologiske mangfold.

8. GMO skaper store monokulturer som utpiner jorda.

9. De som sprøyter med det giftige sprøytemiddelet, spesielt i utviklingsland, er utsatt for store helserisikoer

10. Vi etterlater oss til neste generasjoner, en jord, et klima og et biologisk mangfold som helt sikkert er dårligere enn det vi fikk.

Kilde: Så Fremtiden uten GMO