Østfoldlandskapet er svært variert, fra feit matjord, godt egnet til grøntproduksjon, via store, åpne leirslette som er ideelle for kornproduksjon – til skoglendte teiger eller ravinelandskap, som er best egna til grovfôrproduksjon og beite. Dette er noe av det mangfoldet vi ønsker å vise politikerne som skal utvikle det nye Østfold.

Bussreisen vil gå gjennom det karakteristiske ravinelandskapet, som vi finner langs vassdragene våre. Vi besøker Indre Østfold kommune, som er Norges største landbrukskommune målt i areal. En slik tittel forplikter både kommune- og fylkespolitikere til å ta vare på jord, både den som dyrkes i dag og den som kan dyrkes opp i framtida (udyrka), som begge er ikke-fornybare ressurser.

Programmet

  • Besøke Bioco (eies av Nortura og Felleskjøpet Agri) som er et bioraffineringselskap lokalisert i Hærland vegg i vegg med Norturas største fjørfeslakteri som leverer råstoff direkte til Bioco. De er blant de første i verden som lykkes med å gjøre bein-råstoff fra kylling og kalkun om til høyverdige proteiner gjennom rør-hydrolyse.
  • Besøk hos jordbærprodusent Dagfinn Mysen, Eidsberg hvor han på gården Hjelmark produserer store mengder jordbær og korn. Dette er en arbeidskrevende produksjon, og i samarbeid med NAV Indre Østfold og migrasjonssenteret har Dagfinn utviklet et unikt samarbeid om en «Jordbærskole»
  • Lunsj – en «Østfold» tallerken selvfølgelig ?
  • Besøk hos Julie Oraug i Askim, en av Norges få oppdrettere av verpehøner til eggproduksjon. Julie tok over gården i 2018, og ble nominert til årets unge bonde i 2021
  • Appeller fra Østfold Bygdeungdomslag og elev ved Tomb videregående skole om hva ungdommen ønsker at det nye Østfold Fylkeskommune skal levere på