- Valgkomiteen har i sin innstilling vektlagt bred landbrukspolitisk erfaring og kompetanse, mer enn geografi og produksjonsretning, uttaler leder av valgkomiteen Fredmund Sandvik.

En enstemmig valgkomité foreslår for årsmøtet at Nils T. Bjørke blir gjenvalgt somleder. Valgkomiteen foreslår videre at Bjørke får med seg i ledelsen Berit Hundåla som 1. nestleder, gjenvalg, og Einar Frogner som ny 2. nestleder. Frogner har vært styremedlem i Bondelaget i tre år.

Jens Edvard Kase og Even Mengshoel har medelt valgkomiteen at de ikke ønsker gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår Bjørn Gimming (Østfold), Bjarne Leonhardsen (Troms) og Gustav Grøholt (Norske Felleskjøp) som nye styremedlemmer. Gimming er i dag leder av Østfold Bondelag og driver med ammekyr og korn. Leonhardsen har vært fast møtende i styret som 1. varamedlem.

Synne Vahl Rogn, Telemark foreslås gjenvalgt som styremedlem.

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Trine Hasvang Vaag (Nord-Trøndelag)

Ingunn Sognnes, Sogn og Fjordane (Tine BA)

Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag (Nortura)

Som nytt 1.varamedlem blir foreslått Kristin Ianssen (Østfold), mens Arnstein Røyneberg (Rogaland) og Birte Usland (Vest-Agder) foreslås gjenvalgt som henholdsvis 2. og 3. varamedlem.

Valgkomitéen foreslår også gjenvalg for ordfører Odd Christian Stenerud, Møre og Romsdal som også møter fast i styret i Norges Bondelag, og varaordfører Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal.

For ytterligere informasjon kontakt:

Leder av Valgkomiteen Fredmund Sandvik, telefon 95 02 74 51