Fossilfritt for fremtida

Av Ida Marie Strekerud,
  • Tips en venn om denne siden

Mobil pelletsfyrt korntørke på Kalnes vgs, levert av Vänerpannan.

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Dette fikk omtrent 140 bønder og agronomelever svar på, når de deltok på fagdagen på Kalnes vgs 19. nov. 2019. Samlingen ble arrangert av Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet for Akershus og Østfold.

Hvordan få til et fossilfritt landbruk innen 2030? En fossilfri korntørke er et av klimatiltakene som bøndene kan iverksette. . - Det kommer et forbud mot fossil oppvarming av landbruksbygg i 2025, og vi har fem år på å rigge oss til dette, sier Charlotte Forsberg som er prosjektleder i Klimasmart landbruk Østfold.

Les mer i saken her: Det er mange fremoverlente bønder i Østfold

Noen elementer fra samlingen:

  • Innovasjon Norge v/ Hans Marius Brandstorp, fortalte om muligheter og rammer for investeringsstøtte til fossilfrie korntørker.
  • Norsk Landbruksrådgiving v/ Lars Kjuus, presenterte noen økonomiske betraktninger rundt fossilfrie energiløsninger for korntørker.
  • Den mobile pelletsfyrte korntørkeløsningen som Kalnes vgs har kjøpt fra Vänerpannan..
  • Grønt Maskin sine mobile korntørkeløsninger basert på pellets eller flis.

Det ble befaring av tre forskjellige korntørkeanlegg:

  • Hos Ole Hilmar Onsager i Svinndal: En oppgradert plantørke fra 1982 og flisfyr fra 2006 (oppvarming av ca. 1000 kvm). Lagerkapasitet 96 m3.
  • Hos Jens Edvard Wastvedt i Svinndal: En kombinert plantørke til flis, korn og høy. En bingetørke med varmeregister fra flisfyr og en kjørbar plantørke på ca. 100 kvm. Lagerkapasitet 200 tonn. Kombinerer plantørka med bingetørka for videre nedtørking og lagring.
  • Hos Per Kristian Solberg i Skiptvet: Ny korntørle fra Felleskjøpet i 2018, og nytt flisfyringsanlegg KWB300 på 350 kWh som benyttes til oppvarming av eldre tørke, kårbolig, hovedhus og verksted. Lagerkapasitet 1000 m3.

 

Julefreden senker seg

Fra og med fredag 20. desember og fram til torsdag 2. januar er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Ku på beite på Kjerringøy

Kan gi tilliten Mattilsynet trenger

Rapporten om Mattilsynets forvaltningspraksis ble lagt fram i dag. Den befester tillitskrise. Bondelaget har tro på flere av endringsforslagene.

- Gledelig og på tide

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige og bondelagsleder Lars Petter Bartnes signerer ny samarbeidsavtale.

Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Det viktigste for oss har vært å sikre våre medlemmer det beste forsikringstilbudet vi kunne få, og med spesielt gunstige betingelser for ungdom.

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 26. november.

Kommunikasjon på ledermøte i Østfold Bondelag 2019

- Dere er alle kommunikasjonsansvarlige på vegne av norsk landbruk, innledet Guri Størvold. I salen satt nærmere 50 lokale tillitsvalgte fra Østfold Bondelag, samvirkets organisasjoner, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere som var samlet til 2 dagers ledersamling.

Hvordan bekjempe villsvin ?

Vi arrangerer seminar tirsdag 26. november på Askim Kulturhus for grunneiere og andre interessenter, med fokus på grunneierbasert tiltaksplan for bekjemping av villsvin i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Våre samarbeidspartnere