Fossilfritt for fremtida

Av Ida Marie Strekerud,
  • Tips en venn om denne siden

Mobil pelletsfyrt korntørke på Kalnes vgs, levert av Vänerpannan.

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Dette fikk omtrent 140 bønder og agronomelever svar på, når de deltok på fagdagen på Kalnes vgs 19. nov. 2019. Samlingen ble arrangert av Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet for Akershus og Østfold.

Hvordan få til et fossilfritt landbruk innen 2030? En fossilfri korntørke er et av klimatiltakene som bøndene kan iverksette. . - Det kommer et forbud mot fossil oppvarming av landbruksbygg i 2025, og vi har fem år på å rigge oss til dette, sier Charlotte Forsberg som er prosjektleder i Klimasmart landbruk Østfold.

Les mer i saken her: Det er mange fremoverlente bønder i Østfold

Noen elementer fra samlingen:

  • Innovasjon Norge v/ Hans Marius Brandstorp, fortalte om muligheter og rammer for investeringsstøtte til fossilfrie korntørker.
  • Norsk Landbruksrådgiving v/ Lars Kjuus, presenterte noen økonomiske betraktninger rundt fossilfrie energiløsninger for korntørker.
  • Den mobile pelletsfyrte korntørkeløsningen som Kalnes vgs har kjøpt fra Vänerpannan..
  • Grønt Maskin sine mobile korntørkeløsninger basert på pellets eller flis.

Det ble befaring av tre forskjellige korntørkeanlegg:

  • Hos Ole Hilmar Onsager i Svinndal: En oppgradert plantørke fra 1982 og flisfyr fra 2006 (oppvarming av ca. 1000 kvm). Lagerkapasitet 96 m3.
  • Hos Jens Edvard Wastvedt i Svinndal: En kombinert plantørke til flis, korn og høy. En bingetørke med varmeregister fra flisfyr og en kjørbar plantørke på ca. 100 kvm. Lagerkapasitet 200 tonn. Kombinerer plantørka med bingetørka for videre nedtørking og lagring.
  • Hos Per Kristian Solberg i Skiptvet: Ny korntørle fra Felleskjøpet i 2018, og nytt flisfyringsanlegg KWB300 på 350 kWh som benyttes til oppvarming av eldre tørke, kårbolig, hovedhus og verksted. Lagerkapasitet 1000 m3.

 

Stormøte korn 2020

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til sitt årlige kornmøte tirsdag 10. mars kl. 18.30 i Askim kulturhus. - Vi er glade for å kunne invitere til politiske og faglige drøftinger rundt kornproduksjon i våre områder. Vi har også i år lykkes med å engasjere innledere som er med på å utforme norsk kornpolitikk i praksis.

Seniorkurs - forberedelse til en ny hverdag

Østfold Bondelag arrangerer kurs torsdag 12. mars kl. 10.00 - 17.00 rettet til bønder som skal overdra gården til neste generasjon, selge den eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Fakta og følelser om rovdyr

Les dette intervjuet med Erling Aas - Eng om hvordan det i dag oppleves å bo, og ha dyr på beiter i områder hvor rovdyra er en del av hverdagen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Best på verving

Hvaler Bondelag ble best på verving i Østfold i fjor, og økte medlemsmassen i laget med hele 33 %!

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs, har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år. NLR Øst tilbyr kurs, sjekk tilbudet her

Dette skjer i Østfold Bondelag

Torsdag
27
februar

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Onsdag
11
mars

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Torsdag
12
mars

Seniorkurs for bønder - forberedelse til en ny tilværelse

Bøndenes Hus i Hærland

Våre samarbeidspartnere