Dette fikk omtrent 140 bønder og agronomelever svar på, når de deltok på fagdagen på Kalnes vgs 19. nov. 2019. Samlingen ble arrangert av Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet for Akershus og Østfold.

Hvordan få til et fossilfritt landbruk innen 2030? En fossilfri korntørke er et av klimatiltakene som bøndene kan iverksette. . - Det kommer et forbud mot fossil oppvarming av landbruksbygg i 2025, og vi har fem år på å rigge oss til dette, sier Charlotte Forsberg som er prosjektleder i Klimasmart landbruk Østfold.

Les mer i saken her: Det er mange fremoverlente bønder i Østfold

Noen elementer fra samlingen:

  • Innovasjon Norge v/ Hans Marius Brandstorp, fortalte om muligheter og rammer for investeringsstøtte til fossilfrie korntørker.
  • Norsk Landbruksrådgiving v/ Lars Kjuus, presenterte noen økonomiske betraktninger rundt fossilfrie energiløsninger for korntørker.
  • Den mobile pelletsfyrte korntørkeløsningen som Kalnes vgs har kjøpt fra Vänerpannan..
  • Grønt Maskin sine mobile korntørkeløsninger basert på pellets eller flis.

Det ble befaring av tre forskjellige korntørkeanlegg:

  • Hos Ole Hilmar Onsager i Svinndal: En oppgradert plantørke fra 1982 og flisfyr fra 2006 (oppvarming av ca. 1000 kvm). Lagerkapasitet 96 m3.
  • Hos Jens Edvard Wastvedt i Svinndal: En kombinert plantørke til flis, korn og høy. En bingetørke med varmeregister fra flisfyr og en kjørbar plantørke på ca. 100 kvm. Lagerkapasitet 200 tonn. Kombinerer plantørka med bingetørka for videre nedtørking og lagring.
  • Hos Per Kristian Solberg i Skiptvet: Ny korntørle fra Felleskjøpet i 2018, og nytt flisfyringsanlegg KWB300 på 350 kWh som benyttes til oppvarming av eldre tørke, kårbolig, hovedhus og verksted. Lagerkapasitet 1000 m3.