– Vi gleder oss alltid til å møte våre fylkespolitikere på Stortinget, sier leder i Østfold Bondelag Martha Mjølnerød.

Hun har med seg styret, og en liten presentasjon hun håper kan gi en oppvekker til politikerne.

– Det at alle de politiske partiene skal være enige i vårt syn på de forskjellige enkeltsakene, utfordringene og mulighetene i det Østfoldske lanbruket regner vi ikke med. Men vi synes det kan være et minstekrav at alle partiene har et gjennomtenkt syn på sin landbrukspolitikk, understreker Mjølnerød.

– For oss er det viktig at politikerne vet om oss og at vi ønsker å samarbeide. De skal også vite at vi er et naturlig førstevalg dersom deres parti har behov for innspill på sin landbrukspolitikk, vi er klare for både prat og diskusjon understreker Mjølnerød.

Østfold Bondelags styre skal møte Østfoldbenken på Stortinget i morgen formiddag, før de skal avholde styremøte på Mathallen Vulkan i Oslo.