Kurset har spesielt fokus på sesongarbeidskraft, med mål om å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver.

John Gunnar Swang produserer salat, kinakål, blomkål og bringebær i Sylling. Med en variert produksjon er behovet for kompetent og effektiv arbeidskraft stort, og totalt er Swang arbeidsgiver for 70 ansatte gjennom året.

– Arbeidsgiverkurset var veldig bra, og det meste av innholdet traff godt. Som arbeidsgiver er det godt å få bekreftelse på det man gjør riktig, og samtidig få faglig påfyll og svar på spørsmål man har i tilknytning til arbeidsgiverrollen, sier Swang.

Vil anbefale kurset til andre grøntprodusenter

Kurset er utviklet av Gartnerhallen, Norges Bondelag, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid, med innspill fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet.

Swang er ikke i tvil om at han vil anbefale kurset til andre grøntprodusenter.

– Alle bør ta dette kurset. Temaet er alltid aktuelt, og som arbeidsgivere må vi holde seg oppdatert på regelverket. Det er viktig for egen bevisstgjøring, sier han.

Lett å følge med

Kursene gjennomføres som webinarer, med anledning til å stille spørsmål underveis. Kursholdere er advokat Jan Bangen i Norges Bondelag og Tove Ladstein i Norsk Gartnerforbund. I tillegg bidrar Arbeidstilsynet med et innlegg i kurset.

– Jeg likte godt formen på kursen. Innholdet presenteres som en samtale mellom de to kursholderne, vi fikk svar på spørsmål underveis og det var jevnlige pauser. Når innholdet i tillegg er såpass interessant, er det lett å følge med i de fire timene kurset varer, sier Swang.

Han håper at kurset også vil kunne bidra til framtidig utvikling av bedre verktøy for bonden som arbeidsgiver.

– Kurset gir oss grøntprodusenter anledning til å løfte og drøfte felles behov og utfordringer på tvers av organisasjoner. Mange er opptatt av bedre maler for arbeidsavtaler, og bedre løsninger for arbeidsplaner og arbeidstidsberegning fremover. Dette må organisasjonene ha en tett og god dialog med Arbeidstilsynet om fremover, avslutter Swang.

Her kan du melde deg på kurset

Se også vår sjekkliste med 10 punkter for hva du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter utenlandsk arbeidskraft