Fylkesleder Martha Iren Mjønerød

 

Med den erfaring vi har fra de siste tiårene, er dette en bra avtale. Og når landbruks- og matministeren sier at dette er starten på en opptrappingsplan, er det et veldig positivt signal, sier Mjølnerød
 

Ordentlig løft for korn og storfe

Vi har fått gjennomslag for våre to hovedprioriteringer som er korn og storfe. Kornprisen øker med 20 øre pr kg for matkorn og 18 øre kg for fôrkorn. Kornbøndene som i dag har en gjennomsnittsinntekt per årsverk på om lag 120 000 kr får nå et løft på drøyt 50 000 kr i året. Dette er et viktig og riktig signal sier Mjølnerød.

 - Dette løftet er avgjørende for å produsere norsk mel til bakevarer og norsk fôr til dyra våre. Regjeringen har forstått sammenhengen mellom økt matproduksjon og tetting av inntektsgapet mot andre grupper i samfunnet.

På storfe, som det produseres for lite av i Norge i dag, har vi fått til et nytt kvalitetstilskudd som vil øke produksjonen og kvaliteten. Dette tilskuddet får bonden utbetalt direkte i forbindelse med slakteoppgjøret.

Her kan du se hvordan oppgjøret vil slå ut på ditt bruk:
Utslag av jordbruksoppgjøret 2013-2014

Ordentlig løft for korn og storfe

Norges Bondelag har fått gjennomslag for sine to hovedprioriteringer som er korn og storfe. Kornprisen øker med 20 øre pr kg for matkorn og 18 øre kg for fôrkorn. Kornbøndene som i dag har en gjennomsnittsinntekt per årsverk på om lag 120 000 kr får nå et løft på drøyt 50 000 kr i året. 

 - Dette løftet er avgjørende for å produsere norsk mel til bakevarer og norsk fôr til dyra våre. Regjeringen har forstått sammenhengen mellom økt matproduksjon og tetting av inntektsgapet mot andre grupper i samfunnet, sier Nils T. Bjørke.

På storfe, som det produseres for lite av i Norge i dag, har vi fått til et nytt kvalitetstilskudd som vil øke produksjonen og kvaliteten. Dette tilskuddet får bonden utbetalt direkte i forbindelse med slakteoppgjøret.

Her kan du se hvordan oppgjøret vil slå ut på ditt bruk:
Utslag av jordbruksoppgjøret 2013-2014

For mer informasjon, kontakt fylkesleder Martha Mjølnerød på tlf 92460794 eller organisasjonssjef Nina Glomsrud Saxrud på tlf 90686681.