Med en god avløser kan også bonden få seg noen dager fri - men nå i de travle sommermånedene er det nok også behovet for et par ekstra arbeidshender som får østfoldbøndene til å hente inn bemanning for å få hjulene på gården til å gå rundt.

– Vi merker at vi mottar både lengre og flere timelister i juli og august, forteller Hans Nummestad i Landbrukstjenesten i Østfold.

I utgangspunktet kan alle bli avløsere, men Nummestad kan fortelle at det hos mange bønder først og fremst er egne barn som tar et ekstra tak i sommerferien. I tillegg kommer behovet for mer erfaren arbeidskraft, og Nummestad kan fortelle at bøndene da stort sett ønsker å ansette folk som i hvert fall er i 20-åra med praktisk gårdserfaring.

– Mye arbeid rundt på gårdene i dag er krevende, og i mange tilfeller vil det ikke være forsvarlig å hente inn en 16-åring uten erfaring til å ta ansvar for for de arbeidsoppgavene bonden må ha hjelp til, sier Nummestad.

Mer om det å jobbe som avløser på gård kan du lese om på Landbrukstjenesten i Østfolds nettsider.