Økonomien i framtidas kornproduksjon

Møteplan:

  • 1830-1900      Kaffe-mat
  • 1900-1905      Kjell Johansen ønsker velkommen og gir ordet til Lars Fr Stuve som overtar møteledelsen.
  • 1905-1915      Svein Stubberud; Kornøkonomien i Akershus og Østfold.
  • 1915-1940      Nils Vagstad; Konklusjoner fra ekspertgruppa.
  • 1940-2005      Svein Flåtten; Hvilke utslag får borgelig regjering for kornøkonomien på Østlandet?
  • 2005-2030      Trygve S Vedum; Hva er regjeringens plan for bedring av kornøkonomien og hvordan skal økende miljøkrav handteres i forhold til kravet om økt matproduksjon?
  • 2040-2155      Paneldebatt med foredragsholderne og Svein Stubberud i panelet.
  • 2155-2200      Avslutning ved Jens Kr Waaler, leder i kornutvalget for Akershus og Østfold.

Arrangør:  Ski og Kråkstad bondelag i samarbeid med korn- og miljøutvalgene i Akershus og Østfold Bondelag.