Program for turen 30.01.13

Påmelding til ostfold@bondelaget.no  innen onsdag 16.01.2013 - tak på antall deltakere, vær raskt ute med påmeldingen din hvis du ønsker å delta. Egenandel per person på kr 200,- blir fakturert i etterkant. Velkommen til Fagtur for IPT-interesserte bønder!

Litt mer om gårdene vi skal besøke:

Hønnerød gård i Sandefjord:

Randi Jenssen Lie eier og driver Hønnerød gård i Sandefjord. Hun har i 2012 realisert en mangeårig drøm om å få bruke gården sin som utgangspunkt for å hjelpe unge jenter tilbake til hverdagen. Hun har i flere år jobbet hos Fønix, og det var hennes tidligere arbeidsgiver som fikk ballen til å begynne å rulle for alvor for Randi. Du kan høre mer om hennes historie ved å bli med oss på fagtur i januar. Kort fortalt er Randis jobb på Hønnerød gård hester, unge jenter, NAV og så langt, et vellykket prosjekt.

Nordre Stange gård i Sandefjord:

Anne Gro og Arve Børresen eier og driver Nordre Stange gård i Sandefjord. Her har de fokus på arbeidet med å skape gode opplevelser og et rikere liv for barn og ungdom. Sønnen Aleksander har vært fast ansatt på gården siden 2009. Han har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Kona hans, Christina, jobber som sykepleier, men hjelper til på kontoret på deltid, og har ansvar for gårdsbutikken. De tar imot besøk etter avtale, og ønsker å benytte gården til å gi gode mestringsopplevelser og gode barndomsminner for barn og ungdom.

 Vittersø gård i Tjodalyng:

Gården eies og drives av Kirsti Bårnes Vittersø og Paul Edvard Vittersø og ligger i Tjølling, Larvik kommune. Kirsti tilbyr et tilbud på dagtid for demente i en tidlig fase. Tilbudet er et samarbeid mellom Landbruksmyndighetene, Larvik kommune og eierne av gården. Ønsker du å vite mer om hvordan Kirsti driver og hva hun tilbyr, bli med oss på fagtur onsdag 30. januar 2013.