Tid: 8.desember kl. 09.00 - 11.30. Fyll kaffekoppen, sett deg til PCen og bli med på korntørkefagdag.

Sted: digitalt. Meld deg på her! Når det nærmer seg får du en link du skal trykke på for å komme inn for å høre og se møtet.

Program:

09:00 – Velkommen med Charlotte Forsberg, Klimasmart landbruk Østfold
Kornprogrammet i Akershus/Buskerud/Østfold, ved leder Simen Solbakken

09.10 – Kort om investeringsstøtte og søknader Hans Marius Brandstorp, Innovasjon Norge

09.20 – Fossilfrie energiløsinger for korntørker. Hvilke alternativer finnes? Investerings- og lønnsomhetsbetraktninger.
Lars Kjuus, rådgiver Norsk landbruksrådgivning Øst

09.50 – Pause

10.00 – Mobile, fossilfrie energiløsninger. Hvilke muligheter er det nå? Håvard Midtskogen, daglig leder Skogselskapet Oslo Akershus

10.15   Vi drar på besøk
–  Filminnslag fra Jens Otterstad, Rygge. Mobil varmluftstørke LandriTherm 150 kW portabel flisfyrt levert fra Grønt Maskin AS. Spørsmål til Jens Otterstad og  Grønt Maskin AS
–  Filminnslag fra Åshild Bang, Skollerud gård, Hønefoss.  Flisfyringsanlegg til korntørke, verksted, lager og bolighus. Spørsmål til Åshild Bang
–  Filminnslag fra mobil pellesfyr, Vänerpannan på Kalnes vgs, Sarpsborg. Spørsmål til Petter Hermansen , eventuelt Vänerpannan

11.15    Avsluttende kommentarer

Del gjerne invitasjonen!

Spørsmål kan stilles til Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Østfold.