Noen åkre, som hadde startet å gulne, har begynt å bli grønne igjen. Dette setter kjepper i hjulene for kvekebekjempelse i gulmodent bygg, samtidig som valg av tresketidspunkt blir mer utfordrende.

Vi presiserer at det ikke er tillatt å bruke glyfosat for å tvangsmodne korn. 

Dette står det også mer om hos Mattilsynet:
«Dersom byggåkeren har områder med større eller mindre innslag av korn i andre utviklingsstadier enn gul- og/eller fullmodningsstadiet, det vil si innslag av grønn etterrenning, regnes ikke disse områdene som modne nok til å bli sprøytet. Områder med en blanding av modent og umodent korn kan ikke sprøytes med glyfosat før alt kornet er gulmodent eller fullmodent. Det gjelder også selv om de grønne plantene bare utgjør en mindre del av totalvolumet, og uavhengig av hvilket vekststadium det umodne kornet befinner seg i. Kravet gjelder også uavhengig av hvilken ugrasmengde som finnes i åkeren.» Dette kan du lese mer om på Mattilsynet sin hjemmeside.

Det er altså viktig at hele åkeren er gulmoden ved kvekebekjempelse. Dette er når planta har slutta å transportere næring til kornet og planta er helt gul bortsett fra grønne leddknuter og litt på sidene av disse.

Dette står på etiketten: "Moden byggåker uten gjenlegg. Sprøyt kveke, takrør m.m. fra 5 dager etter gulmodning. Tidligere sprøyting reduserer avlingen. Det skal gå minst 7 dager fra sprøyting til høsting. Sprøyt ikke åker til såkorn. Kornåker med fangvekster må ikke sprøytes i moden byggåker eller i stubben om høsten. Preparatet bør kun brukes i moden åker i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning."

Sprøyting bør skje tidligst 10 dager før antatt tresking. Gulmodning er når planta er helt gul bortsett fra grønne leddknuter og litt på sidene av disse. Har du soppsprøyta med et strobilurin vil det kanskje være noe mer grønt i halmen. Vanninnholdet i kornet ligger på under 40 %. Matinga er ferdig og kornet kan knipes av med neglen uten at det blir klemt flat eller at innholdet blir pressa ut. Det er likevel seigt og kan ikke brekkes. Produkter som inneholder det virksomme stoffet glyfosat er Roundup Eco (dose 300 ml), Roundup Ultra (300 ml), Roundup Flex (225-300 ml), Roundup Powermax (150-200 g), Glypper (300 ml) og Gallup Super (300 ml).

Etterrenning gjør også valg av innhøstingstidspunkt mer utfordrende.

Kornet er gjerne størst i hovedskuddene, og sideskuddene blir oftere angrepet av sopp. Det er som regel riktig å prioritere første generasjon ved valg av høstetidspunkt, også med tanke på å unngå tap av det først modne. (Avhengig av sort og soppbehandling.) Har man en sort som tåler å stå litt, og forskjellen i modning ikke er for stor, er det greit å vente.