Stortingsrepresentant Irene Johansen har takket ja til å åpne Østfold Bondelags årsmøte. Johansen satt i Stortingets Finanskomité fremt til oktober i fjor, og er nå nestleder i Energi- og miljøkomitéen.

– Vi er utrolig glade for at en av Johansens kaliber har prioritert å komme på besøk på et av våre viktigste møter gjennom året, sier leder i Østfold Bondelag, Martha Mjølnerød, i en kommentar.

Årsmøtet i Østfold Bondelag holdes på Bamsrudlåven den 14.mars. Program for dagen kommer senere.