Dette er styret i Norges Bondelag, etter valg på årsmøtet 2023: 

 • Bjørn Gimming, leder
 • Egil Christopher Hoen, 1. nestleder
 • Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder
 • John-Erik Skjellnes Johansen, styremedlem (ikke på valg)
 • Konrad Kongshaug, styremedlem, ny
 • Åse Sundvor, styremedlem, ny
 • Arthur Salte, styremedlem
 • Merete Sund, styremedlem
 • Thor Johannes Rogneby, styremedlem (ikke på valg)
 • Solveig Bratteng Rønning, styremedlem
 • Jorunn Henriksen, styremedlem
 • Henrik Nordtun Gjertsen, styremedlem
 • Erlend Fiskum, 1. varamedlem, ny
 • Sven Martin Håland, 2. varamedlem, ny
 • Mari Trosten, 3. varamedlem, ny
 • Karl Fredrik Okkenhaug, ordfører
 • Bente Gro M. Slettebø, varaordfører

 

Bjørn Gimming (50) er gjenvalgt som leder. Gimming har vært leder i Bondelaget de to siste årene.

Gimming er bonde på Idd i Østfold og driver med korn, storfe og skog. Han har siden 2021 vært leder. - Jeg er ydmyk for den tilliten årsmøtet har vist meg og vil stå på med full kraft i det neste året for medlemmene i Norges Bondelag, sier Gimming.

Han forteller at de to siste årene som leder i Norges Bondelag har vært svært givende.

- Vi har måttet håndtere store utfordringer, blant annet ettervirkningene av pandemien og ikke minst konsekvensene av krigen i Ukraina. Jeg har gledet meg til hver dag og muligheten til å kunne gjøre en forskjell for medlemmene og for norsk matproduksjon, forteller Gimming.

Videre sier han at han har lyst å fortsette den jobben som er startet. Han nevner blant annet at det å reise rundt i landet, treffe bønder, og bruke den kunnskapen til å finne gode løsninger gir stor motivasjon.

- Nå har vi lagt bak oss to viktige jordbruksoppgjør, som for første gang på flere tiår har bidratt til å redusere inntektsgapet mellom oss bønder og andre grupper. Men fortsatt har ikke regjeringen lagt fram opptrappingsplanen og nytt tallgrunnlag for Stortinget. De to sakene blir de viktigste de neste månedene, sier Gimming.

Ledertrioen: Bodhild Fjelltveit, Egil Chr. Hoen og Bjørn Gimming.

Egil Christopher Hoen (48) fra Hokksund er gjenvalgt som 1. nestleder. Hoen driver med gris og korn, og har i over 20 år vært medlem av Bondelaget.

- Det er en stor tillit å få lov til å være en del av ledertrioen og forhandlingsutvalget i Norges Bondelag. Det aller viktigste er å få på plass bedre vilkår for bonden, men det er samtidig veldig meningsfylt å få stake ut kursen for en bærekraftig og økende selvforsyning av norske landbruksprodukter, sier han.

Bodhild Fjelltveit (39) fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble gjenvalgt til 2.nestleder i Norges Bondelag og blir dermed en del av Bondelagets ledertrio.

- Det er alltid stort å få tillit til å gjøre en jobb for næringa og 60.000 medlemmer. Jeg blir både rørt og takknemlig, og skal forvalte tilliten så godt jeg kan. Det som blir viktig framover er inntekt på nivå med gjennomsnittet i samfunnet. Det innebærer et nytt tallgrunnlag som gjør at vi kan måle på nivå, og en opptrappingsplan som gjør at vi kan nå målet om å tette inntektsgapet, sier hun.

Arthur Salte er gjenvalgt som styremedlem. Han driver et gårdsbruk der de produserer melk og kjøtt, samt ein kombinert svineproduksjon og korn. Dei driv også med Inn på tunet. I styret har Salte hatt et spesielt ansvar for verdikjeden for mat opp mot dagligvarekjedene.

- Jeg tenker det blir spennande og veldig interessant å ta fatt på en ny periode i Bondelaget. Motivasjonen er det både bøndene og alle dei dyktige ansatte som gir meg. Det å få være med å utvikle norsk landbrukspolitikk er utrolig givende. Å arbeide for at den norske bonden òg skal kunne nyttiggjere seg framtidas velferdsordningar. Ein trygg og sikker arbeidsplass på garden, der heile familien blir ivaretatt, sier Salte.

Konrad Kongshaug (45) fra Averøy i Møre og Romsdal er nyvalgt styremedlem. Han driver storfekjøttproduksjon og et anleggsfirma. - Det er et stort ansvar og en stor tillit å få gå inn i styret i Norges Bondelag. Dette er ett ansvar som skal forvaltes på en måte som skal bidra til å bringe næringsutøverne fremover uansett om du bor nord eller sør i landet. Oppgavene er mange og varierte, og det vil helt sikkert bli en bratt læringskurve på mange områder for meg, sier Kongshaug. 

Åse Sundvor (45) er nyvalgt styremedlem for ett år. Hundriver med kornproduksjon og slaktekylling i Stange, Innlandet. - Det er med stor glede og takknemlighet jeg tar fatt på tillitsvervet i Norges Bondelag. Jeg har stor ydmykhet for arbeidet de før meg har lagt ned og er stolt over den flotte fagorganisasjonen jeg skal representere.

Hun løfter fram viktigheten av å møte folkene rundt om, og at det gir henne stor motivasjon til videre arbeid. - Det som motiverer meg, er å få være med og skape en framtid for norsk matproduksjon og den norske bonden. Jeg blir motivert av møtet med mennesker, både de som kjøper og de som lager maten.  

I møtet kom det forslag om Hans Jørgen Boye til denne styreplassen. Sundvor vant voteringen. 

Merethe Sund (48) er gjenvalgt som representant fra Nortura i styret i Norges Bondelag. Merethe driver til vanlig en formeringsbeseting på gris, melkeproduksjon og ammeku på gården sin på Sømna, Nordland.- Det er fint å bli vist tilliten til å få gjenvalg i styret til Bondelaget. Jeg ser fram til å fortsatt arbeide sammen med en kunnskapsrik gjeng, der vi alle jobber for et godt og levende landbruk over hele landet.

Solveig Bratteng Rønning (40) er gjenvalgt som representant fra Tine i styret til Norges Bondelag. Hun driver produksjon av melk, kjøtt og sau på Utskarpen i Rana kommune. -  Jeg er stolt og glad over å bli vist tilliten som det er å bli innstilt til styreverv i Norges Bondelag. Å sitte som representant for markedsregulator for melk er en givende og krevende posisjon. Jeg syns det er utrolig lærerikt og motiverende å være med på å bygge laget og samarbeidet som er nødvendig mellom marked og politikk.

Erlend Fiskum (43) fra Grong er ny 1. vara til styret. Han driver med melk og kjøttproduksjon i Grong i Namdalen og vil nå fast møte på alle styremøtene til Bondelaget. - Jeg har stor respekt for oppgaven. En styreplass i Norges Bondelag vil være utfordrende og helt sikkert lærerikt. Jeg er motivert og klar for å bruke mye tid på Bondelaget.     

​​​​​Fiskum trekker fram vi må bygge kunnskap om hva man får dersom man velger norskproduserte varer i butikken, framfor importerte matvarer. - Det er et kontinuerlig arbeid å bygge kunnskap og forståelse blant forbrukere og beslutningstakere om sammenhengene i landbrukspolitikken. Den norske bonden har stor støtte i befolkningen, det er en mulighet til å nå få på plass avgjørende, varige endringer.

I møtet kom det benkeforslag på to andre kandidater, nemlig Thorleif Müller og Sven Martin Håland. Fiskum vant denne voteringen. 

Sven Martin Håland (46) er ny 2. vara til styret. Sven Martin driver til vanlig med melkeproduksjon på Figgjo i Rogaland Fylke. Tidligere har han drevet med sau og mink. - Jeg vil engasjere meg for at bonden skal få ta del i velstanden store deler av den norske befolkningen tar for gitt. Norges Bondelag er den foretrukne samarbeidspartneren både for bonden, folk flest, og beslutningstakere på Stortinget. Denne posisjonen må utnyttes for å skape resultater for våre medlemmer.