Østfold Bondelag hadde en vellykket aksjon utenfor Østfoldhallen samme dag som kravet til årets jordbruksoppgjør ble lagt fram. Målet med aksjonen var å vise forbrukerene hva bøndene egentlig sitter igjen med av utsalgsprisen på et produkt. 
 
 Reaksjonen blandt de som kom innom Bondelaget denne dagen var ikke uventet. De var overrasket over hvor lite av den totale summen som gikk til betaling for kornet. De ga også klart uttrykk for at dette burde ha vært høyere.
 
 Aksjonen vise helt tydelig at forbrukerene har problemmer med å forstå landbrukspolitikken når vi snakker om millioner og milliarder. Når vi bryter regnestykket ned til kroner og øre, oppnår vi en helt annen respons. 
 
Les mer om aksjonen:
 
Mer om kravet i Jordbruksforhandlingene finner du her.