Bondebussen tok deltakerne rundt i Trøgstad hvor de både fikk se og høre hvor viktig landbruket er for kommunen.

Førtste stopp var hos Hilde og Ole Haakaas som driver økologisk eggproduksjon. Her fikk de høre om utfordringene i denne næringa og se hvilke arbeidsopperasjoner som må til før eggene er klare for frokostbordet.  

Neste stopp hos Øyvind Aanstad. Her fikk de høre om korn- og ammekuproduksjon. De var innom korntørka på gården og hos Limousin-besetningen kunne man observere både sjefsoksen og nyfødte kalver.

Turen endte hos Hæra samdrift. Jens Anders Bolstad viste frem melkeroboten og fortalte om hvordan denne bidro til å gjøre hverdagen til melkebonden enklere. På fjøstrevet ble det servert eggsalat og kumelk.

Trøgstad Bondelag benyttet anledningen til å fortelle om hvilke utfordringer landbruket står ovenfor. De forklarte også sammenhengen mellom nedbygging av matjord og økt behov for matproduksjon i Norge og resten av verden 

Tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig bra. Rådmannen satte stor pris på å bli kjent med bygda på denne måten. FrP fikk se landbruket fra en ny side og ga utrykk for at dette var lærerikt. Varaordfører Christian Granli vil takke Bondelaget for initiativet til denne bondebussturen. -" Det er viktig for politikere og få en innføring i landbruket og andre viktige områder i kommunen i fra interesseorganisasjonene og jeg oppfordrer andre organisasjoner i kommunen til å ta lignende initiativer".