Bondelaget jobber for at vi skal øke vår nasjonale andel av matproduksjonen. Jo flere vi er som står samlet bak denne målsettingen, jo sterkere gjennomslagskraft vil vi få ved forhandlingsbordet. Vår jobb er å få politikere og andre samfunnsaktører til å innse viktigheten av å være selvforsynt med mat i Norge. Vi ønsker å ha deg med på lasset i dette arbeidet!

Bondelaget har i høst hatt en vervekampanje gående. Vi ønsker å få med oss alle dere som på en eller annen måte ønsker et levende norsk landbruk, som enten lever av eller lever for norsk matproduksjon - meld deg inn i Bondelaget i dag, og støtt kampen for økt norsk matproduksjon!

Meld deg inn i dag!

Medlemsfordeler!