Før jul ble det klart at regjeringa overprøver rovviltnemndenes beslutning om å ta ut fem ulveflokker inne i ulvesona. Regjeringa tillater kun å ta ut to flokker, Kynnaflokken i Hedmark og Aurskogflokken i Akershus, og mener det ikke er grunnlag for å ta ut de tre andre flokkene.

Dette reagerer vi på. Når nemndene overkjøres, forsvinner også perspektivet til de som lever med ulv og rovdyr tett innpå seg. Det handler om mange lokalsamfunn rundt om i landet.

- Ulvebestanden er større enn de 4-6 ynglingene Stortinget har bestemt. I sin vurdering om uttak av ulv utenfor sonen, sa Miljødirektoratet at det var mulig å nå det nedre målet selv med uttaket av fem ulveflokker. Da burde regjeringa fulgt opp rovviltnemndene sitt vedtak nå, understreker Svend Arild Uvaag, Østfold Bondelag.

Tenn et bål tirsdag kl 18. 

Nå blir det bålaksjon rundt om i landet og vi oppfordrer folk til å vise sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv i ulvesona.

På grunn av covid-19 er det ikke aktuelt å samle større folkemengder. Isteden oppfordres alle som vil være med i markeringen til å tenne sitt eget bål og til å dele sine bålbilder på sosiale medier.

Bak aksjonene står Naturbruksalliansen - et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Slik deltar du på bålaksjonen

Tenn bål den 19. januar kl. 18 og samle kun det antall personer som er forsvarlig ut fra smittevernhensyn. Ta bilde av bålet og det bildet på sosiale medier med emneknagg #bålaksjon2021

Knytt ett eller flere av følgende budskap til bildet:

  1. Lytt til rovviltnemndenes lokale stemme!
  2. Reduser ulvetrykket i ulvesona!
  3. Følg opp Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv!

Organisasjonene bak Naturbruksalliansen: Samarbeidet består av organisasjonene Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.