For en demokratisk organisasjon som Norges Bondelag, er det denne måneden grunnlaget legges for lokal aktivitet og valg av tillitsvalgte i ditt lokallag.

Hva er viktig for deg?
Møt opp på årsmøtet i ditt lokallag, engasjer deg i organisasjonen. Det er slik du kan nå fram med dine tanker og meninger om arbeidet i organisasjonen, om hverdagsbondelaget og til arbeidet som strategisk næringsorganisasjon. 

Hva er viktig for deg som medlem? Hva bør ditt lokallag ta tak i nå? Er det sosiale aktiviteter medlemmene ønsker seg? Årsmøtet er arenaen for å gi innspill til arbeidet kommende år, og det er arenaen for å velge tillitsvalgte for ditt lokallag. 

Fylkeslaget besøker alle lokallag
Fylkesstyret ønsker at alle lokallag skal få besøk av en representant fra fylkesstyret. Dette for å se og høre hva som rører lokalt, få innspill til saker fra lokallaget, og for å komme med siste nytt fra Norges Bondelag og Østfold Bondelag til lokallagene. 

Oversikt over årsmøtene
Her er oversikten over alle lokallagsårsmøtene. Glemmen Bondelag hadde et vellykket årsmøte igår, 18.oktober og idag 19.oktober skal Borge, Aremark og Marker Bondelag avholde sine årsmøter. 

18.10.23

Glemmen Bondelag

19.10.23

Borge Bondelag

19.10.23

Aremark Bondelag

19.10.23

Marker Bondelag

23.10.23

Rolvsøy Bondelag

23.10.23

Trøgstad Bondelag

24.10.23

Idd Bondelag

24.10.23

Berg Bondelag

24.10.23

Kråkerøy Bondelag

24.10.23

Spydeberg Bondelag

24.10.23

Råde Bondelag

24.10.23

Våler og Svinndal Bondelag

25.10.23

Hobøl Bondelag

25.10.23

Onsøy Bondelag

25.10.23

Hvaler Bondelag

26.10.23

Askim Bondelag

26.10.23

Eidsberg Bondelag

26.10.23

Skiptvet Bondelag

26.10.23

Rygge Bondelag

31.10.23

Sarpsborg Bondelag

31.10.23

Torsnes Bondelag

31.10.23

Rakkestad og Degernes Bondelag

 

Jeløy Bondelag

 

Rømskog Bondelag

 

Innkalling til årsmøte i lokallaga

Innkallingen blir sendt ut til medlemmer i forkant av årsmøtet. Denne blir gjerne sendt ut på epost, og mange lokallag varsler i tillegg om årsmøtet på SMS for å sikre at alle får det med seg.  Dersom du er et medlem og ikke har mottatt noen innkalling, kan du ta kontakt med fylkeskontoret eller lokallagsleder for å sjekke om vi har registrert riktig epostadresse og mobilnummer.

  • Fylkeskontoret kan kontaktes på: ostfold@bondelaget.no  eller tlf: 69 89 81 50

  • Oversikt over ledere i lokale bondelag finner du her .