Bondelagets skattekurs skal gi samarbeidende regnskapsførere de nødvendige faglige oppdateringene innen regnskap, skatt og avgift.  Det skal holdes 16 fysiske todagers kurs i løpet av denne høsten. I Østfold er det Elise Midling-Hansen og Martin Johnsbråten som leder regnskapsførererne gjennom disse to fagdagene. 

Innholdet på årets skattekurs er - i tillegg til oppdateringer på nye skattelovsendringer - bl. a. regelverket om kontantsalg, hvordan man håndterer dødsbo, litt om skogbeskatning og vi kommer innom skattlegging av erstatningsutbetalinger - og mye mye mer. RJS tilbyr også nettkurs hvor det er spilt inn kurs med aktuelle tema. Du kan se mer om disse her . 

Som i fjor så deles skattekurset tydeligere opp. Første dagen tar opp temaer av litt mer generell karakter innen regnskap, skatt og avgift, mens dag to er mer rettet mot landbruk. 

Bonden er i fokus! Målet med at Norges Bondelag engasjerer seg i opplæring av regnskapsførere er å sørge for at bonden har de beste rådgiverne rundt seg. 

 

Skattekursene er lukkede kurs og er kun åpne for ansatte på regnskapskontor med samarbeidsavtale med Norges Bondelag. Alle samarbeidende kontor får invitasjon til kurset direkte fra fylkeskontoret de tilhører. 

Dersom ditt regnskapskontor ønsker en samarbeidsavtale med Norges Bondelag, ta kontakt med oss her.