Juryen sier videre at årets lokallag har jobbet godt over flere år, og har et aktivt engasjert styre som samarbeider godt og som jobber systematisk med enkeltsaker og temaer på arbeidsplanen.

Og vinneren er...

Årets lokallag er Aremark Bondelag i Østfold. Vi gratulerer!

- Det er veldig spesielt å få prisen. Det går mer og mer opp for oss hvor stort det egentlig er. Organisasjonssjef Astrid Solberg ringte og informerte meg om dette, og jeg måtte spørre henne to ganger om hva slags budskap hun egentlig kom med, sier Per Ola Haartveit, leder i Aremark Bondelag.

Se film om arbeidet i Aremark Bondelag her. 

- Det var rett og slett en stor overraskelse, og vi mistet nesten litt munn og mele da vi fikk nyheten. Men nå når jeg har lest juryens begrunnelse et par ganger, så synes jeg nesten det er litt fortjent at vi fikk prisen i år.

Per Ola Haartveit, leder Aremark Bondelag.

Juryen har satt opp flere punkter som gjør at Aremark Bondelag fortjener utnevnelsen.

  • I 2020 har de hatt høy møtevirksomhet, både for medlemmer, vervevirksomhet og enkeltsaker de har jobba med. De leverer innspill til jordbruksforhandlingene og er aktive på fylkeslagets møter. I normalår er det også gjennomføring av både åpen gård og skolebesøk med landbruksspillet. Laget jobber godt i en bredde av målgrupper og påvirkningsarenaer.
  • Laget hadde en stor medlemsvekst i 2020, og ble vinner av vervekampanjen både i antall og prosentvis økning i fylket. Laget jobber svært aktivt med medlemsverving, temaet står på agendaen på samtlige styremøter.
  • Laget jobber mye opp mot lokalavisa og er svært aktive på egne sosiale medier. På egen Facebookside deles både politiske saker, medlemsnytt og invitasjoner til møter. I tillegg løfter de ofte fram lokalmatprodusenter i nærområdet.
  • Særlig ønsker juryen å trekke frem at lokallaget har vist ekstraordinær innsats og engasjementet i aktuelle politiske saker. Hovedsakelig jobber laget med villsvinproblematikk og grunneierorganisering. Styret er dyktige på samarbeid med andre aktører i kommunen. I prosjektet "Nye produksjoner i grenseland" har det en håndfull organisasjoner og næringsliv som er koblet inn. I tillegg har de et godt samarbeid med Utmarksavdelingen AS mtp. villsvinarbeidet. Det er helt unikt og til stor inspirasjon hva de har fått til!

Videre sier juryen at kreativiteten har blomstret blant de nominerte. Lokallagene har stått på, i politiske saker og studiearbeid. Flere av de nominerte har utmerket seg i «kom hit»- kampanjen. Noen har laga sprell og traktor- eller kyr-tog på 17. mai. Andre har gjort en innsats for barn og unge med klassebesøk og gårdsbesøk. Flere har også fått til medlemsvekst i 2020.

To lokallag på delt andreplass

Tradisjonen tro så ønsker juryen å trekke frem to gode kandidater på delt andreplass, som fortjener god omtale.

Første lag ut er Vingelen Bondelag i Hedmark. I tillegg til å være et aktivt og solid lag har Vingelen Bondelag har virkelig fått føle på ansvar for beredskap dette året, med to tragiske ulykker som rammet enkeltmedlemmer. En veldig viktig oppgave, men også veldig vanskelig. Vingelen har løst dette på en beundringsverdig måte.

Juryen ønsker også å fremheve Fon Bondelag i Vestfold. Fon har vist høy aktivitet og stor kreativitet gjennom fjoråret. I tillegg hadde en formidabel medlemsvekst! Fon vant Bondelagets nasjonale vervekampanje i november i fjor, og i løpet av 2020 gikk de fra 81 til 110 medlemmer i lokallaget.