Akershus og Østfold Bondelag inviterer til valgkomitekurs 28. august 2023 kl 20 på Teams. 

Kurset har som mål å gi deltakerne kunnskap om valgkomiteens arbeidsoppgaver, mulige arbeidsmetoder, hva et lokallag i Bondelaget trenger, diskuterer ulike problemstillinger valgkomiteen må ta stilling til og hvordan spørre en person man gjerne vil at skal si JA.

Vi anbefaler at minst en fra hvert lokallags valgkomité deltar, men gjerne flere!

 

Påmelding kan sendes til ostfold@bondelaget.no innen fredag 25. august. 
 

Vell møtt !