Sakliste: 

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av møteleder for årsmøtet 2023

5. Valg av referent og to til å skrive under protokollen

6. Årsmelding

7. Regnskap

8. Innkomne saker

9. Vedtektsendring. Valg av neste års møteleder.

10. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

11. Valg i henhold til lovene

Trykk her så kan du lese årsmøtepapirene

 

Her kan du lese: 

Høringssvar Kystsoneplan 2021 – 2033 – Sarpsborg bondelag

Høringssvar arealplan 2021 – 2033 – Sarpsborg bondelag