I tillegg til vanlige årsmøtesaker, kommer Johannes Bye fra Felleskjøpet for å snakke om presisjonslandbruk. Det vil bli gitt informasjon fra fylkesstyret og kommunen, og Helene Rødseth fra Ressursparken skal snakke om "Nye produksjoner - Frukt og Grønt i Grenseland".

Det blir servert gryterett av lokale råvarer.

Påmelding til årsmøtet meldes til Anne Maren Krog Engeloug, tlf. 97 07 76 10.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Arbeidsplan
  7. Innkomne/aktuelle saker
  8. Valg

Innkomne saker må være styret i hende innen onsdag 23. oktober. Kontakt leder Ole Petter Aarnæs, tlf. 97 17 72 63.