Innkalling til årsmøte

I henhold til § 14 i Lover for Norges Bondelag innkalles det til årsmøte i Aremark Bondelag. Møtet holdes på Kirkeng tirsdag 27. oktober kl.19.00.

Sakliste:

  1. Åpning ved leder
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen
  5. Årsmelding
  6. Regnskap
  7. Innkomne saker
  8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår 
  9. Valg i henhold til lovene 

a. leder (for 1 år)

b. to styremedlemmer (for 2 år)

c. tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)

d. utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder), m/varautsending

e. to revisorer

f. valgkomite

10. Fastsette eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte

11. Eventuelt

Innkomne saker til pkt. 7 må meldes til leder senest 8 dager før årsmøtet.

 

Smittevern:

Vi følger smittevernreglene fra FHI. Det blir ikke håndhilsning eller klemming. Hold minst en meters avstand til andre. Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke møte.

Har du ikke fått SMS?

Lokal smittesituasjon kan gjøre at årsmøtet må endres. Vi vil da varsle dette via SMS. Har du ikke mottatt SMS om årsmøtet? Da kan du sende mobilnummeret ditt til sekretær på 91767001 eller til ulserod@online.no

 

Nestleder i Østfold Bondelag, Ole Kristian Bergerud, kommer på møtet.

Det blir servering av varmt måltid.

Pga. smittesituasjonen blir det ingen programposter utover de obligatoriske.

Vel møtt!

Styret Aremark Bondelag