Skogbrukets Hus, Kirkegata 70, 2609 Lillehammer.
Tlf: 61 05 18 00
E-post: oppland@bondelaget.no

Vi har inngang fra nedsiden (mot jernbanestasjonen).

Kontortid i vinterhalvåret er kl: 08.00 - 15.45, mens i sommerhalvåret
er kontortiden kl: 08.00 - 15.00.

Kontoret er felles for Oppland Bondelag, Oppland Bygdekvinnelag og Oppland Bygdeungdomslag.